Bio- resonantie

Stel U voor. Uw lijf bestaat voor 75% uit vocht. Vocht is een geleidingfactor voor electriciteit. Bij Bioresonantie wordt van deze eigenschap van ons lichaamgebruik gemaakt.

Met een bioresonantie apparaat worden kleine stroompjes met een specifieke frequentie naar metalen handvaten geleid. Via de huid en ons vochtsysteem gaan deze frequenies naar alle delen van het lichaam.

Deze trilling (frequentie) elimineert de betreffende belasting.
Dat kan van alles zijn. Van bacterien, parasieten tot een virus of het opruimen van giftige stoffen. Afhankelijk van de te behandelen belasting wordt er voor een bijpassend, specifieke trilling gekozen.

Er is voor deze therapie uitleenapparatuur beschikbaar die u thuis kunt gebruiken.

Praktijk voorbeeld:

Bij een EAV-meting heeft de patiënt de ziekte van lyme.
Dit is alleen afdoende te behandelen met bioresonantie.
De patiënt behandeld zichzelf thuis 1 maand lang met een bioresonantie apparaat. Na en de patient gemeten en de lyme is blijvend weg!
 

Tarieven

1e (v.a.) consult: 90 Euro
controle consult: 65 Euro 
 
 
 
 
  • twitter
  • Titel
  • Titel
  • Titel

"Vaak behandel ik

patiënten met klachten
waar de reguliere geneeskunst
geen antwoord op heeft."

Feikje Sybrandy

Bybaan 14
8624 TE Uitwellingerga

0515 55 99 99

info@praktizijnsybrandy.nl

twitter